Praca na stanowiskach cywilnych - Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 23.09.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach przez:

  • Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP
  • Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

Przepisy prawne :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. )
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. z 2009 r. nr 211 poz. 1630 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz.134 z późn. zm. )
Wykaz aktów prawnych do testu wiedzy w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Kryminalnym KPP w Polkowicach:

Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 06.04.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742);
Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.05.2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz.Urz. KGP z 2020 r. poz. 21).

Aktualne ogłoszenia o pracę na stanowiskach cywilnych:

  • Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Powrót na górę strony