Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 23.09.2020

Strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

Kierownictwo:

 • Komendant Powiatowy Policji nadzorujący służbę prewencyjną i wspomagającą
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzorujący służbę kryminalną

Wydział Kryminalny:

 • Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy:

 • Zespół Techniki Kryminalistycznej

Wydział Prewencji:

 • Zespół ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii
 • Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

Rewir Dzielnicowych w Polkowicach

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Sztab Policji

Rewir Dzielnicowych w Grębocicach

Zespół ds. Postępowań Administracyjnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

Posterunek Policji w Przemkowie:

 • Zespół ds. Kryminalnych
 • Zespół ds. Prewencji

Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Wspomagający

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 • Kancelaria Tajna

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

Komisariat Policji w Chocianowie:

 • Kierownictwo
 • Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
 • Zespół Patrolowo-Interwencyjny
 • Zespół Dzielnicowych
Powrót na górę strony