Bieżące informacje

Święto Policji w Polkowicach: 55 funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie policyjne

W miniony wtorek w Auli Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 103 rocznicy powołania Policji Państwowej. W tym szczególnym dniu wręczono policjantom wyróżnienia i awanse. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy Policji, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.

26 lipca br. w Auli Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się tegoroczna uroczystość z okazji obchodów Święta Policji. Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach insp. Waldemar Cichocki przywitał Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusza Bużdygana i zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, po czym w swoim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za służbę i pracę w minionym roku, wyrażając słowa uznania i szacunku za trud włożony w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu polkowickiego.

Coroczna uroczystość z okazji Święta Policji jest doskonałą okazją nie tylko do podziękowania policjantom za ich służbę i zaangażowanie, ale także do wręczenia nagród i awansów najbardziej wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom. W tym roku łącznie 55 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach otrzymało minowania na wyższe stopnie policyjne. Ponadto 72 policjantów naszej komendy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz zaangażowanie w służbie zostało wyróżnionych nagrodami motywacyjnymi przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach, a 18 kolejnych funkcjonariuszy zostało nagrodzonych za zaangażowanie i osiąganie bardzo dobrych wyników w służbie przez Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. Doceniony został również trud pracy pracowników cywilnych, którzy zostali nagrodzeni zarówno przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu jak i Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak, który pogratulował wszystkim awansowanym i odznaczonym, a także podziękował policjantom za współpracę, dbanie o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu polkowickiego. Słów uznania dla policjantów nie zabrakło również w wieńczącym uroczystość przemówieniu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, insp. Mariusz Bużdygan, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom za ofiarną służbę, a władzom samorządowym za dobrą współpracę.

mł.asp. Przemysław Rybikowski
Oficer Prasowy
KPP w Polkowicach
tel. 600-229-096

Powrót na górę strony